Nastal konec roku, čas vyhodnocování, rekapitulace a nastavování nových cílů - Martina Paličková
605
post-template-default,single,single-post,postid-605,single-format-standard,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Nastal konec roku, čas vyhodnocování, rekapitulace a nastavování nových cílů

Nastal konec roku, čas vyhodnocování, rekapitulace a nastavování nových cílů

Konec roku nám zaklepal na dveře a mnohým z nás oznámil, že kromě vánočních příprav je i čas, kdy bychom si měli najít chvilku sami pro sebe a poohlédnout se po uplynulých měsících.

Čas, který nás učí podívat se s upřímností do své duše, přijmout to, co se nám nepovedlo a být vděční za to, co nám přineslo úsměv na rtech. Zároveň je toto období skvělou výchozí pozicí pro rekapitulaci vlastních cílů, nastavování si nových nebo úpravou těch starých.

Rekapitulujte s otevřenou myslí a srdcem

Velmi často lidé bojují s nevyváženým hodnocením vlastních cílů. Velký vliv má na to sebehodnocení, sebedůvěra a sebevědomí.

Často se stává, že lidé při rekapitulování s nižší vírou v sebe sama směřují k podhodnocení vlastních úspěchů a naopak lidé s vysokým sebevědomím inklinují k jejich nadhodnocení. Naším primárním cílem je tedy najít rovnováhu ve výše zmíněných extrémech.

Vše začíná v cíli

Už v prvních měsících našeho života můžeme na nás, na lidech, pozorovat touhu jít za cílem. Snaha o pozornost, pláč nebo první krůčky – to vše je jen způsob, jak se přiblížit nebo dosáhnout nastaveného cíle. Velice hezky o tom píše i rakouský lékař a psycholog Alfred Adler ve své publikaci Člověk, jaký je.

Dobře nastavený cíl, který pracuje pro nás, nikoli proti nám, je jedním ze základních kamenů úspěchu. V dnešní době najdeme mnoho technik, které se právě na nastavování cílů zaměřují. Níže uvádím dva principy, které s klienty nejčastěji používám.

Buďte chytří – buďte SMART

SMART je analytická technika, která slouží k efektivnímu nastavování vlastních cílů a funguje již od roku 1981, kdy byla poprvé publikována v listopadovém vydání Management Review. Jednotlivá písmena jsou složeninou pěti anglických slov.

 • S – Specific – cíl musí být konkrétní
 • M – Measurable – cíl se musí dát změřit, vyhodnotit
 • A – Achievable/Acceptable – cíl musí být dosažitelný/přijatelný
 • R – Realistic/Relevant – cíl musí být realistický/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
 • T – Time Specific/Trackable – cíl musí být časově omezený/sledovatelný

GROW

GROW model je stejně jako SMART analytická technika, která nám pomáhá nastavit funkční cíl. Oproti SMART modelu však není jasně známo, kým a kdy byl založen. Z dostupných zdrojů víme, že vznikl v období 80.let minulého století ve Spojeném království a i zde jsou jednotlivá písmena složeninou anglických slov.

 • G – Goal – (Cíl) – výsledkem otázek na cíl by měl být jasně definovaný cíl. Zároveň se jedná o příležitost ujasnit si, čeho chceme vůbec dosáhnout
 • R – Reality – (Realita) – otázky směřující na kroky, které jsme již za cílem ušli, zhodnocení jejich efektivity a zkoumání, proč doteď nefungovaly
 • O – Options – (Možnosti) – otázky, které se zabývají řešením možných překážek, na které jsme narazili v předchozím bodě
 • W – What will you do – (Co budete dělat dál) – otázky směřující k analýze předchozích třech bodů. Zároveň slouží i jako podklad pro vytvoření plánu a shrnutí našich očekávání.

Co když se něco nepovede?

Život je natolik nepředvídatelný a skrývá tolik možností, že během dosahování vlastních cílů pravděpodobně zjistíte, že některé věci nefungují tak, jak byste si přáli. Pochopení a vyhodnocení takové situace vám pomůže k rychlejšímu postupu.

Při cestě za svým cílem byste měli být flexibilní. Upravte a přizpůsobte si věci a situace, které vám brání v postupu vpřed.

Využijte možnost si svůj postup zaznamenávat a průběžně jej sledujte. Tím, že budete mít svou cestu pod kontrolou se jednodušeji vyhnete obav ze stagnace a ztrátě vůle.

Vůle jako rozhodující faktor úspěchu

Jakou roli hraje vůle?

Vůle je schopnost zmobilizovat a vydat energii organismu k překonání vnějších nebo vnitřních překážet.  Vůle je rovněž součástí odpovědnosti za vlastní jednání – určuje, co dovolíme, aby se reálně dělo a co zůstalo jen u myšlenek.

A je to také vůle, která nás vyžene z postele do špatného počasí kvůli stanovenému cíli.

 • Jak vůli trénovat?

To, že nám vůli nebyla dána od narození je skvělá zpráva. Znamená totiž, že vůli můžeme trénovat jako kterýkoliv jiný sval našeho těla. Chce to ale čas a trpělivost.

 • UVĚDOMUJTE SI, CO DĚLÁTE – je prakticky nemožné budovat vůli, když většinu věcí v našem životě děláme automaticky. Zaměřte se proto na sledování toho, co během dne děláte. Chcete zhubnout? Začněte sledovat, co jíte během dne. Chcete mít kontrolu nad svým bankovním účtem? Začněte dávat pozor, za co během dne utrácíte.

 

 • PRAVIDELNOST A KONZISTENTNOST – Nathan DeWall, profesor psychologie na univerzitě v Kentucky, který běhá pravidelně ultra-maratony, říká: „Oni dnes už ani nevěří, že běh na tak dlouhé vzdálenosti vyžaduje určitý stupeň sebekontroly. Přijde jim to přirozené.“ A dodává: „Když se jednou stane obtížná aktivita rutinou, vyžaduje od vás méně vůle. Budete méně bojovat a veškerá energie, která se tím uvolní, může být investovaná jinde.“

Z toho důvodu je pravidelnost tolik důležitá. Díky ní se vám dříve těžké situace budou zdát lehčí a vy se tak budete moci zaměřit na další postup vpřed.

 • Příklad z praxe

Pokud jste si dali za cíl vstávat každé ráno v 6:30 a věnovat 30 min józe, tak po zazvonění budíku jednoduše vstaňte, aniž byste dali možnost svému mozku rozvinout myšlenky na to, jestli se vám chce a jestli byste raději nezůstali ještě dalších 5 min v posteli. Tím, že nepodlehnete svým představám, upevňujte vůli a dostáváte se blíže ke svému cíli.

Možná se vám to bude zdát z počátku složité, ale věřte, že vůle se dá zdokonalit, učit a kontrolovat. Nebyla nám dána od narození, ale prohloubila se v nás díky našim osobním volbám, rozhodnutím a kontrolováním sebe sama.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle

Dlouhodobé cíle jsou pomyslným vrcholem, kterého toužíme dosáhnout. Jsou velmi důležité, jelikož nám ukazují to, co bychom chtěli vlastnit/změnit nebo čím bychom se chtěli stát. Bohužel mít nastavený pouze dlouhodobý cíl nestačí. Mnohdy se stává, že jeli cíl příliš daleko, lidé ztrácí motivaci a vůli jít dál. Mnoho snů a cílů tak skončí ještě dřív, než se mohlo plně rozvinout.

Krátkodobé cíle jsou tady od toho, aby nás udržely v pohybu. Můžeme o nich říci, že jsou hnacím motorem dlouhodobých cílů a proto je velmi důležité jejich funkční nastavení. K tomu například skvěle slouží trenéři, poradci nebo koučové.

Výhoda krátkodobých cílů však není pouze v tom, že nás drží na cestě k dlouhodobému cíli. Jejich další výhodou je i fakt, že nám udávají zpětnou vazbu o tom, zdali se k vytyčenému cíli přibližujeme nebo nikoli.

————————————————————————————————————————————–

Nyní se před vámi rozprostírá celý uplynulý rok. Uvědomujete si chvíle, na které jste hrdí a zároveň přijímáte ty, které se vám nepovedly. Díváte se na cíle a předsevzetí, které vás během roku doprovázely. Některé se naplnily snadno a jiné se vytratily v nedohlednu.

Uvědomujete si, co je třeba přenastavit, aby se vám příště vedlo lépe a zvažujete, zdali v zadaném cíli chcete i nadále pokračovat.

Nyní jste připraveni nechat starý rok odejít a přivítat ten NOVÝ…

Nový rok začíná – jste připraveni na změnu?

Jste rozhodnuti pro sebe něco udělat, ale stále nevíte, co by to mělo být? Udělejte první krok a objednejte se na konzultaci, která je skvělým odrazovým můstkem pro další spolupráci.

Chcete se ve svém životě posunout? Máte touhu něco změnit, ale stále se vám to nedaří? Koučink je skvělé řešení.

Točíte se v „začarovaném kruhu“? Máte pocit, že ať uděláte cokoliv, dopadne to vždy stejně? Regresní terapie vám pomůže pochopit minulost a otevře cestu k jasné budoucnosti.